Ọ̀Rìṣà òKè Mọ́ Jẹ̀ Ní Tó Gọ̀ ó GBọ̀N

EMMANUEL OJEX

POET — SOCIAL ENTREPRENEUR — DESIGNER — UNFURLING

86 articles

May 02, 2023

Ọ̀rìṣà òkè mọ́ jẹ̀ ní tó gọ̀ ó gbọ̀n, ka lè ma róñ tú je bíí ṣu

ENGLISH 
Oh Lord prevent the foolish from being wise so that the world will always have someone to cheat

Report this

Published by

EMMANUEL OJEX

POET — SOCIAL ENTREPRENEUR — DESIGNER — UNFURLING

86 articles

May 02, 2023


Like

Reactions

No reactions yet